NGƯỜI TRỢ GIÚP về CÔNG BẰNG VIỆC LÀM (FAIR WORK HELPERS)

Hỗ trợ khi quý vị gặp rắc rối trong công việc làm – tiền lương,      tiền bạc.

Người Trợ Giúp về Công Bằng Việc Làm (Fair Work Helpers) xử lý các vụ tranh chấp ở nơi làm việc và là những chuyên viên trong Đạo luật về Công Bằng Việc Làm 2009 (Fair Work Act 2009). Chúng tôi đã hoạt động trong ngành này hơn 10 năm và luôn nhiệt tình xử lý những vấn đề liên quan đến luật quan hệ lao tư. Chúng tôi chuyên xử lý các vấn đề của người nhập cư, những người từ các quốc gia không nói tiếng Anh, người có thị thực (visa) làm việc và du học sinh ngoại quốc. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực (visa) hoặc tình trạng di trú của quý vị trong bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị khi được yêu cầu. Người Trợ Giúp về Công Bằng Việc Làm (Fair Work Helpers) trợ giúp người lao động dễ bị tổn thương để đòi lại các khoản nợ và quyền lợi mà các chủ nhân đã không cung cấp cho họ. Các quyền lợi bao gồm Trả Tiền Công Dưới Mức Quy Định (Underpayment of Wages), Không Trả Tiền Công (Non-Payment of Wages), các Khoản Khấu Trừ Trái Phép (Unauthorised Deductions), Phụ Cấp (Allowances), Nghỉ Phép Thường Niên (Annual Leave), Nghỉ Bệnh (Sick Leave), Quyền lợi Làm Thêm Giờ (Overtime Entitlements), Cho nghỉ việc vì dư nhân công (Redundancy), Nghỉ Lễ (Public Holidays), Mức Lương Đền Bù (Penalty rates), Nghỉ Chăm Sóc Con Cái (Parental Leave), Nghỉ Phép Thâm Niên (Long Service Leave), Khoản trả Jobkeeper, Hưu bổng (Superannuation), các khoản tiền chưa được trả và tiền hoa hồng (Commission and Unpaid Invoices). Chúng tôi có thể trợ giúp tất cả những vấn đề này và trong khi cung cấp dịch vụ tốt nhất, chúng tôi sẽ luôn cho quý vị biết các thông tin cập nhật. Khẩu hiệu “KHÔNG THẮNG, KHÔNG TRẢ TIỀN” của chúng tôi là cách thức làm việc khác biệt giữa công ty chúng tôi và các công ty khác. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ yêu cầu nào, và xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị cần một phiên dịch viên? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị.

Contact Us

Người Trợ Giúp về Công Bằng Việc Làm (Fair Work Helpers)
Contact number: 0432 621 689
WhatsApp: Jim 0432621689
WeChat ID: wxid_t7q98xvb6kag12